22 december 2006

Litorina Kapital förvärvar Pelly – En av Nordens ledande leverantörer av förvaringslösningar

Litorina Kapital förvärvar Pelly Industrier Holding AB, ett marknadsledande bolag som erbjuder flexibla förvaringssystem för konsumenter, samt för köks-, badrums och garderobtillverkare. Litorina Kapital äger efter förvärvet ca 71% av bolaget och resterande del ägs av Pellys ledning och andra nyckelpersoner. Säljare är ett antal privata investerare, innefattande bl a bolagets ledning.

Pelly grundades på 1940-talet i Hillerstorp i Gnosjöregionen och var initialt verksamt inom tråddragning och produktion av trådbaserade produkter. Sedan 2000 har bolaget fokuserat på förvaringslösningar i en vidare mening och har i dagsläget ett fullt sortiment produkter inom skjutdörrsförvaring och inom fristående förvaring samt produkter för köks-, badrums- och garderobsindustrin. Inom skjutdörrsförvaring säljer Pelly under varumärkena Mirro och Aliax och inom fristående förvaring under varumärket Pelly System. Bland kunderna märks IKEA, Kvik, Ballingslöv, Beijer och ByggMax. De senaste tre åren har bolaget haft en omsättningstillväxt på ca 18% per år. Den underliggande marknaden växer kraftigt, främst beroende på ökat intresse för heminredning samt den därtill hörande tillväxten i DIY-segmentet. Pelly omsatte 2006 ca 245 Mkr med god lönsamhet och har ca 140 anställda i sina anläggningar i Hillerstorp, Jönköping, Hornsyld (Danmark) och Kaunas (Litauen).

– Pelly är ett välskött svenskt bolag med en stark position på en intressant och växande marknad. VD Stefan Jarbratt och bolagets övriga ledning har skapat en unik företagskultur baserat på hög leveransprecision, effektiv produktion, innovation och god design. Tillsammans med bolagets ledning ser vi nu fram emot att ta bolaget till nästa nivå. Strategin är att uppnå tillväxt organiskt och/eller via förvärv och därigenom befästa bolagets position på dess nyckelmarknader med bibehållet fokus på produktutveckling och design, samt fortsätta den lovande expansionen i geografiska närmarknader, säger Jörgen Ekberg, Senior Partner på Litorina Kapital.

– Med Litorina Kapital som ny ägare tillförs Pelly en stark partner som delar vår syn på bolagets framtida strategi och som tillför kompetens och finansiell styrka som kan stödja Pellys fortsatta utveckling. Tillsammans med Litorina är vi idealiskt positionerade för att kunna kapitalisera vidare på Pellys starka marknadsposition, säger Stefan Jarbratt, VD i Pelly.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Ekberg
Senior Partner, Litorina Kapital
Tel: 08-545 180 10 , 0708-11 31 60
E-post: jorgen.ekberg@litorina.se

Stefan Jarbratt
VD Pelly
Tel: 0370-37 35 10 , 0706-58 28 09
E-post: stefan.jarbratt@pellyindustri.se

Om Pelly
Pelly är idag en av Nordens ledande leverantörer av förvaringslösningar. Pellys ambition är att underlätta vardagen för människor genom att erbjuda smarta och funktionella förvaringslösningar för hemmiljö. Pellys Industrikunder är de ledande producenterna av kök, bad och garderobsinredningar. Företagets produktkoncept säljs även via byggvaruhandeln under varumärkena Pelly System, Aliax och Mirro. Pelly designar och utvecklar sina produkter på egen hand för att få den bästa funktionen och kvaliteten, kombinerat med enkelhet och skönhet. Företaget har runt 140 anställda och omsätter ca 245 MSEK med god lönsamhet och stark tillväxt.
För mer information se www.pelly.se

Om Litorina Kapital
Litorina Kapital, grundat 1998, är ett Private Equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare.

Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 1 000 Mkr i Litorina Kapital. För mer information se www.litorina.se