19 maj 2008

CapMan och Litorina förvärvar Cederroth

Fonder förvaltade av CapMan och Litorina förvärvar Cederroth International AB (”Cederroth”) av amerikanska Alberto Culver Company (NYSE: ACV). Cederroth bedriver utveckling, tillverkning, försäljning och distribution av konsumentvaror inom sårvård, hygien, hälsa och hushåll. CapMans målsättning är att fortsätta utveckla Cederroth och stärka bolagets ställning som ledande lokalt konsumentvaruföretag i de nordiska länderna och på övriga utvalda marknader. Förvärvet görs i syndikat med Litorina, som kommer att äga ca 20% av Cederroth.

Cederroths strategi är att erbjuda lokala varumärken på den lokala marknaden inom produktsegmenten sårvård, hygien, hälsa och hushåll. Bolaget har verksamhet i 30 länder i Europa, varav den största enskilda marknaden är Sverige. De nordiska länderna representerar sammanlagt cirka 67 procent av bolagets omsättning. Cederroths produktportfölj innehåller cirka 50 varumärken, av vilka till exempel Salvequick, Bliw, Family Fresh, Samarin and Grumme är välkända varumärken med långa traditioner på de olika hemmamarknaderna. Bolaget har cirka 870 anställda och 2007 uppgick bolagets omsättning till SEK 1 727 miljoner.

Cederroth, som grundades 1895, är ursprungligen ett svenskt familjeföretag. Bolaget har expanderat både organiskt och genom förvärv, och bolaget har historiskt visat en stabil försäljningstillväxt. Bolaget har ägts av Alberto Culver Companys sedan 1992.

”Cederroth har stark lokal ställning med välkända lokala varumärken på sina respektive hemmamarknader och vi ser stora möjligheter till att stärka och ytterligare utveckla bolagets position. Cederroth har haft en stabil utveckling och har goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Vi är imponerade av bolagets ledning och personal och vi ser fram emot att få arbeta och utveckla Cederroth tillsammans med dem”, säger CapMans partner Mats Gullbrandsson.

”Vi är nöjda med att ha funnit en ny stark ägare åt Cederroth som har kännedom om den nordiska marknaden och erfarenhet av konsumentprodukter. Försäljningen ger oss möjlighet att koncentrera oss på att öka tillväxten av vår kärnverksamhet skönhetsvård med varumärkena TRESemmé, Nexxus, Alberto VO5 och St. Ives, inom våra huvudmarknader”, säger Alberto Culvers VD V. James Marino.

Förvärvet görs av fonderna CapMan Buyout VIII och CapMan Mezzanine IV i syndikat med Litorina Kapital III LP. Genomförandet av köpet är villkorat av konkurrensmyndigheternas godkännande, och köpet förväntas vara genomfört innan slutet av juli.

Rådgivare i transaktionen är Catella Consumer (finansiell), Vinge (legal), KPMG Transaction Services (finansiell) och Environ (miljö).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Harold Kaiser
Managing Partner, Litorina Kapital
Tel: 0708-543800
E-post: harold.kaiser@litorina.se

Litorina Kapital, grundat 1998, är ett private equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företrädesvis svenska företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas tredje fond, Litorina Kapital III LP, vilken nu investerar aktivt. Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 2 400 Mkr i Litorina Kapitals tre fonder. För mer information se www.litorina.se