22 augusti 2008

Litorina förvärvar Textilia

Litorina förvärvar tjänstekoncernen Textilia som är ett framstående tvätt- och textilserviceföretag med kunder främst inom vård- och omsorgssektorn. Textiliakoncernen omsätter ca 320 miljoner kronor och avyttras av Bure Equity.

Textilia grundades 1997 och har sedan man skiljdes av från distributionsverksamheten Simonsen 2005 haft sin nuvarande form med fokus på tvättjänster. Textilia tillgängliggör sitt erbjudande av tvättjänster i hela Sverige från sina produktionsenheter i Karlskrona, Örebro, Rimbo och Långsele.

– Textilia avser i första hand att förbli det privata kvalitetsalternativet för en offentlig sektor som söker en modern, pålitlig och miljömässigt ansvarsfull textilservicepartner. Vi ser fram emot att ytterligare förfina detta erbjudande i samarbete med Litorina säger Tomas Bergström, VD på Textilia.

– Litorina tar över en välskött företagsgrupp som de senaste åren har renodlat sin verksamhet. Textilia fyller idag en viktig funktion inom tvättjänster företrädelsevis till vårdsektorn och har goda förutsättningar för att i samarbete med sina kunder fortsätta utveckla sin roll. Tillsammans med bolagets ledning känner vi ett stort engagemang för att vidareutveckla tjänstekoncernen Textilia, säger Paul Steene, Partner på Litorina Capital Advisors, investeringsrådgivare åt Litorina Kapital III.

För ytterligare information kontakta:

Paul Steene (08-545 181 80), Litorina Kapital
Tomas Bergström (070-317 80 92), Textilia

Litorina Kapital, grundat 1998, är ett private equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företrädesvis svenska företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom sin egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas tredje fond, Litorina Kapital III LP, vilken nu investerar aktivt. Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 2 400 Mkr i Litorina Kapitals tre fonder. För mer information se www.litorina.se

Textilia är med fyra tvätterianläggningar i Långsele, Rimbo, Örebro och Karlskrona Sveriges ledande leverantör av textilservice till offentlig sektor. Textilia erbjuder innovativa lösningar, hög effektivitet och god kvalitet samt tar ett helhetsansvar för att personal och andra textilanvändare alltid har tillgång till rena textilier och kan fokusera på sin huvuduppgift. Landstingen i Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Stockholm, Kronoberg och Blekinge är alla kunder till Textilia liksom ett stort antal kommuner. Textilias verksamhet bygger på en decentraliserad ledning, där respektive tvätteri i lokala och regionala partnerskap utvecklar kundrelationen. Huvudkontoret i Örebro tillhandahåller stabstjänster inom ekonomi, personal och IT.