9 januari 2008

Litorina Kapital skapar ledande Skandinavisk företagsgrupp inom fysisk IT-säkerhet

Litorina Kapital blir majoritetsägare i den nya koncern som skapas genom samgåendet mellan Coromatic, Metric Power och Scanpocon. Det nybildade Coromatic Holding blir moderbolag för Skandinaviens ledande aktör inom lösningar, produkter och underhåll för fysisk IT-säkerhet, med en omsättning överstigande 550 Mkr.

Snabbväxande Coromatic förser den svenska marknaden med skräddarsydda driftsäkrade datorhallslösningar. Coromatics erbjudande är uppbyggt kring stor erfarenhet och kompetens, samt förstklassiga produkter inom fysisk IT-säkerhet. Bolaget har 70 anställda och har under de senaste fyra åren vuxit organiskt med i snitt 30% per år och nådde 2007 en omsättning på 325 Mkr.

Metric Power och Scanpocon erbjuder lösningar och produkter inom driftsäkerhet och kraftförsörjning i Norge, Danmark och Sverige. Metric Power och Scanpocon visar god tillväxt och lönsamhet, har totalt runt 60 anställda och omsätter cirka 225 Mkr, i huvudsak på de norska och danska marknaderna.

–De ingående bolagen har redan idag en framgångsrik verksamhet i Sverige, Norge och Danmark och ett tydligt förädlingsvärde inom fysisk IT-säkerhet. Koncernens kunderbjudande blir fortsatt att förse marknaden med strategier och kompletta lösningar för fysisk IT-säkerhet, innefattande datorhallslösningar och säkrad strömförsörjning i ett brett spektrum av applikationer, säger Maths Waxin, VD för Coromatic och tillträdande koncernchef för den nybildade företagsgruppen.

– Maths Waxin och hans ledningsgrupp har skickligt och målmedvetet byggt upp Coromatic till den ledande svenska aktören inom datorhallslösningar genom en konsekvent satsning på kundnytta och en hög tekniknivå. Tillsammans med Metric Powers och Scanpocons förstklassiga företagsledningar och etablerade marknadspositioner hoppas vi även kunna erbjuda Coromatics koncept på den norska och danska marknaden. Vi ser också stor utvecklingspotential i Metric Powers och Scanpocons befintliga verksamheter på samtliga skandinaviska marknader, säger Paul Steene, Partner på Litorina Capital Advisors, investeringsrådgivare åt Litorina Kapital III.

Ordförande i Coromatic Holding blir Bo Kastensson, tidigare koncernchef i Bewator-gruppen.

– Vi ser potentialen i att låta de ingående bolagen samverka i en stark och dynamisk koncern. Vidare ser vi betydande möjligheter till organisk tillväxt och till kompletteringsförvärv. Vi bedömer att koncernen med stöd av en stark tillväxt ska kunna vara börsfähig inom något år, säger Bo Kastensson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Paul Steene (08 545 181 80), Litorina Kapital
Bo Kastensson (0732 753805), Styrelseordförande
Maths Waxin (08 564 605 90), Koncernchef

Litorina Kapital, grundat 1998, är ett private equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas tredje fond, Litorina Kapital III LP, vilken nu investerar aktivt. Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 2 400 Mkr i Litorina Kapitals tre fonder. För mer information se www.litorina.se

Coromatic är ett marknadsledande specialistföretag i Sverige inom kontinuitetsplanering och fysisk IT-säkerhet, som färdigställer över 50 datorhallar per år. Coromatic säkrar IT-funktionens kontinuitet genom strategi, lösningar och underhåll för fysisk IT-säkerhet. 2007 års omsättning beräknas till 325 MSEK och bolaget har 70 anställda. Huvudkontoret finns i Bromma utanför Stockholm med lokalkontor i Göteborg och Helsingborg. För mer information se www.coromatic.se

Norska Metric AS, danska Scanpocon A/S och svenska Metric Power Systems AB är samtliga leverantörer av produkter och system för avbrottsfri strömförsörjning, kraftförsörjning och driftsäkerhet. Metric AS levererar även kompletta lösningar för datorhallar. Bolagen beräknas 2007 omsätta 225 MSEK och har 60 anställda.

Metric AS har i Norge byggt upp ett varumärke som sedan 40 år står för kvalitet, kompetens och leveransprecision. Huvudkontoret finns på Holmlia i Oslo med lokalkontor i Bergen och i Lillesand. För mer information se www.metric.no

Scanpocon A/S har i Danmark byggt upp ett varumärke som sedan 20 år står för specialistkunnande och kvalitetslösningar inom applikationer med speciellt höga krav på driftsäkerhet. Huvudkontoret finns i Odense. För mer information se www.scanpocon.dk

Metric Power Systems AB har i Sverige byggt upp ett varumärke som står för systemkunnande och nyckelfärdiga lösningar med integration i IT- och industrisystem samt en rikstäckande serviceorganisation. Huvudkontoret finns i Norrköping. För mer information se www.metricpower.se