26 november 2008

Litorinas portföljbolag Cederroth förvärvar sårvårdsverksamhet inom Distrex S.A

Cederroth International förvärvar sårvårdsverksamheten inom Distrex S.A. Genom förvärvet sträker Cederroth sin position inom sårvårdsområdet i Europa.

Den 25 november 2008 undertecknades ett avtal mellan sårvårdsföretaget Distrex S.A. och Cederroth Internationals spanska dotterbolag Cederroth Ibérica S.A., med innebörden att Cederroth förvärvar Distrex’ hela sårvårdsverksamhet. Den förvärvade verksamheten (”Distrex”) har en omsättning på ca 8,5 miljoner euro (ca 85 miljoner kronor) och ett 60-tal anställda i Bigues strax utanför Barcelona.

Förvärvet innebär fördelar både för Cederroth och för Distrex Ibérica S.A. Cederroth förstärker sin position inom sårvårdsområdet i Europa medan Distrex kommer att fokusera mer på läkemedelsprodukter och laxermedel under det nya företagsnamnet Laboratorios Favea. Affären innebär också att Cederroth och Laboratorios Favea kommer att ha nära kontakt vad gäller framtida utvecklingsprojekt.

För ytterligare information, kontakta:

Lars Verneholt (08-545 181 80), Litorina

Litorina, grundat 1998, är ett private equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas tredje fond, Litorina Kapital III LP, vilken nu investerar aktivt. Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 2 400 Mkr i Litorina Kapitals tre fonder.