15 september 2008

Litorinas portföljbolag Coromatic Group förvärvar 1992 NetWork

Coromatic Group förvärvar systemintegratören och nätverksspecialisten 1992 NetWork. Genom förvärvet skapar Coromatic Group det nya affärsområdet Kommunikation.

Coromatic Group, som är den ledande koncernen i Norden inom fysisk IT-säkerhet, köper 1992 Network som är verksamt inom nätverksinstallationer av fastighetsnät och spridningsnät i datorhallar samt erbjuder tjänster kring aktiva produkter såsom switchar och säkerhetsprodukter. Genom förvärvet förstärks Coromatic Groups helhetsutbud inom kraft, kyla och kommunikation. Ägarna av 1992 NetWork blir i samband med förvärvet delägare i Coromatic Group.

– Coromatic kan nu fördjupa sin kunskap och kompetens inom nätverk och vi blir lika starka inom kommunikation som vi är inom övergripande kontinuitetsfrågor, kraft och kyla, säger Maths Waxin, VD på Coromatic.

– Vi kommer, genom att bli en del av Coromatic, tillsammans utveckla erbjudandet inom nätverk i koncernen. Coromatic och 1992 NetWork har under många år haft en nära affärsrelation och det känns naturligt att nu fördjupa samarbetet med Coromatic och förena våra medarbetare, säger Niklas Lindqvist, VD på 1992 NetWork.

För ytterligare information kontakta:

Paul Steene (08-545 181 80), Litorina
Maths Waxin (070-529 20 95), Coromatic Group
Niklas Lindqvist (070-717 00 03), 1992 NetWork

Litorina, grundat 1998, är ett private equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företrädesvis svenska företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder en bred och djup kompetens genom sin egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas tredje fond, Litorina Kapital III LP, vilken nu investerar aktivt. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 2 400 Mkr i Litorinas tre fonder. För mer information se www.litorina.se

Coromatic Group är en företagsgrupp med en ledande position i Norden inom fysisk IT-säkerhet. Gruppen levererar kompletta datorhallslösningar samt produkter och tjänster inom avbrottsfri kraft och strömförsörjning i ett brett spektrum av applikationer. Kunder återfinns framförallt i Sverige, Norge och Danmark inom de flesta branscher. Företagsgruppen bildades genom att Coromatic, Metric Power och Scanpocon förvärvades 2007. Coromatic är marknadsledande i Sverige inom datorhallslösningar och 2007 genomförde man mer än 50 datorhallsprojekt. Metric Power och Scanpocon är ledande aktörer i framförallt Danmark och Norge avseende avbrottsfri kraft och strömförsörjning. Totalt omsatte gruppen ca 550 MSEK under 2007 och gemensamt har de ingående bolagen påvisat en årlig tillväxt om 25% de senaste fyra åren. Coromatic Group koncernen har huvudkontor i Bromma utanför Stockholm och totalt har koncernen ca 130 anställda.

1992 NetWork erbjuder kvalificerad kunskap vid nätverksinstallationer och är verksamma över hela Sverige. Genom att leverera högkvalitativa lösningar inom data- och telekommunikation kan 1992 NetWork tillgodose sina kunders totala kommunikationsbehov. 1992 NetWork erbjuder även aktiva produkter såsom switchar, trådlöst och säkerhetsprodukter. Typiska kundprojekt inkluderar installation av fastighetsnät för företag, kommuner och skolor. 1992 NetWork har sitt säte i Stockholm.