30 maj 2008

Litorinas portföljbolag LBC förvärvar Transportsektionen – befäster sin marknadsledande position inom möbellogistik

LBC, som utgör den ledande logistikhuben mellan tillverkare och återförsäljare i nordisk möbelindustri, stärker genom förvärvet av Transportsektionen ytterligare sin ställning inom nordisk möbellogistik samtidigt som man breddar sin verksamhet till varugrupper utanför möbler. LBC gruppen, inklusive dess nya dotterbolag Transportsektionen, kommer på årlig basis att omsätta ca SEK 700 miljoner med god lönsamhet.

Transportsektionen i Bjärnum, med en årlig omsättning om ca SEK 120 miljoner, är ett logistikbolag som huvudsakligen erbjuder tredjepartslogistiktjänster kopplade till lagring och distribution. Bland kunderna finns exempelvis aktörer inom möbelbranschen och dagligvarubranschen. Genom förvärvet har LBC och Transportsektionen som ambition att tillsammans kunna förfina sina lösningar inom lagring, orderplockning, samlastning och distribution. LBC ser stora samordningsfördelar avseende kundservicen i södra Sverige där utökad aktivitet kommer att ske inom framförallt intransporter till Sverige. LBC gruppen får också via förvärvet tillgång till en ny logistikhub i Bjärnum om 75 000 m2, med närhet till Helsingborg, Malmö och Kristianstad.

Transportsektionen och LBC gruppen har ett 20 årigt kund och leverantörsförhållande bakom sig och LBC framstår som en naturlig ägare till Transportsektionen. Genom förvärvet ser vi uppenbara möjligheter till konsolidering av bolagens möbellogistikverksamheter med syfte att ytterligare utveckla bolagens kunderbjudande, säger Jörgen Ekberg, Partner på Litorina Capital Advisors. Transportsektionens VD Mats Flinks erfarenhet inom tredjepartslogistik inom produktgrupper utanför möbler öppnar i tillägg nya spännande tillväxtmöjligheter för hela LBC gruppen.

Transportsektionens verksamhet kommer att fortsätta utvecklas med samma huvudinriktning som tidigare, men samtidigt utnyttja de möjligheter till fortsatt tillväxt och förbättrat kunderbjudande som samgåendet innebär. Mats Flinck, som framgångsrikt byggt upp Transportsektionen, kommer att kvarstå som VD för bolaget och arbeta nära LBC gruppens koncernchef Hans Hjelmström.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Ekberg
Senior Partner, Litorina Kapital
Tel: 070 811 31 60
E-post: jorgen.ekberg@litorina.se
Web: www.litorina.se