28 april 2008

Litorinas portföljbolag PAX förvärvar Dryson, bildar Sveriges största aktör inom handdukstorkar

PAX Electro Products, det ledande nordiska företaget inom våtrumsfläktar och eluppvärmda handdukstorkar, breddar genom förvärvet av Dryson sitt kunderbjudande inom handdukstorkar. Tillsammans kommer de två bolagen att besitta svenska marknadens mest kompletta produktportfölj inom området.

PAX strategi är att erbjuda ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för en bättre hemmiljö med badrummet som utgångspunkt. Kombinationen av Drysons produktportfölj med högt designinnehåll tillsammans med PAX industrialiserade processer är kommersiellt mycket attraktiv säger Paul Steene, Partner på Litorina Capital Advisors, investeringsrådgivare åt Litorina Kapital III. Litorina bedömer att bolagen tillsammans skapar goda förutsättningar för framtida tillväxt och lönsamhet.

Etablerade i Karlskrona har Dryson med 15 talet anställda byggt upp ett framgångsrikt nischföretag inom handdukstorkar. Bolagets kunderbjudande innefattar såväl eluppvärmda som vattenburna handdukstorkar inom olika effektområden. Bolagets omsättning har vuxit kraftigt de senast åren och under räkenskapsåret 2007 omsatte Dryson SEK 21m med god lönsamhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Paul Steene
Partner, Litorina Kapital
Tel: 070 931 0332
E-post: paul.steene@litorina.se
Web: https://www.litorina.se/

Litorina Kapital, grundat 1998, är ett private equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas tredje fond, Litorina Kapital III LP, vilken nu investerar aktivt. Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 2 400 Mkr i Litorina Kapitals tre fonder. För mer information se www.litorina.se