26 augusti 2008

Securia förvärvar bolag i östeuropa

Litorinas portföljbolag Securia har förvärvat de aktier som ägdes av externa aktieägare i Securiabolagen i Ryssland, Ukraina och Polen. De bolagen är nu helägda av Securias dotterbolag Securia Eastern Europe AB. Bolagen, som idag omsätter ca 35 MSEK, är lönsamma och växer kraftigt.

Securia, som är det ledande företaget i Sverige avseende spärrservice och andra tjänster för personlig och finansiell trygghet, stärker sin internationella verksamhet ytterligare genom förvärvet av de utestående aktierna. Efter förvärvet har Securia verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Ryssland, Ukraina, Polen och Chile.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Ekberg
Senior Partner, Litorina Kapital
Tel: 0708-11 31 60
E-post: jorgen.ekberg@litorina.se
Web: www.litorina.se

Litorina Kapital, grundat 1998, är ett private equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företrädesvis svenska företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas tredje fond, Litorina Kapital III LP, vilken nu investerar aktivt. Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 2 400 Mkr i Litorina Kapitals tre fonder. För mer information se www.litorina.se