23 april 2008

Securia förvärvar SBM Fordonsmärkning

Litorinas portföljbolag Securia har förvärvat SBM Fordonsmärkning (SBM) av bolagets grundare. SBM, som är en ledande aktör i Sverige avseende säkerhets- och trygghetsprodukter för bilägare, har en produktportfölj som på ett utmärkt sätt kompletterar Securia och skapar möjligheter till korsförsäljning och andra synergier.

Securia, som är det ledande företaget i Sverige avseende spärrservice och andra tjänster för personlig och finansiell trygghet, breddar sin produktportfölj genom att förvärva SBM. SBM, med huvudkontor i Malmö, är idag Sveriges ledande företag för säkerhetsmärkning av bilar och därtill kopplade försäkringsprodukter. Bolaget erbjuder bl a avbrottsförsäkring, nyckelförsäkring och bilglasförsäkring och har uppvisat en god tillväxt och lönsamhet. SBM omsatte 2007 drygt 30 MSEK.

Korsförsäljningsmöjligheterna mellan de två bolagens kundbaser är mycket goda, och möjligheten till intäktssynergier är en av drivkrafterna bakom förvärvet. I tillägg så är Securia idag verksamt även i Finland, Norge, Östeuropa och Latinamerika, där möjligheterna att introducera SBM:s produkter kommer att utvärderas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Ekberg
Senior Partner, Litorina Kapital
Tel: 0708-11 31 60
E-post: jorgen.ekberg@litorina.se
Web: www.litorina.se

Litorina Kapital, grundat 1998, är ett private equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företrädesvis svenska företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas tredje fond, Litorina Kapital III LP, vilken nu investerar aktivt. Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 2 400 Mkr i Litorina Kapitals tre fonder. För mer information se www.litorina.se