21 december 2009

Litorina förvärvar Semantix – Nordens ledande leverantör av kvalificerade språk- och kommunikationstjänster

Litorina förvärvar, tillsammans med bolagets ledning, 100 procent av aktierna i språk- och kommunikationsföretaget Semantix från investeringsfonden Accent Equity 2003. Semantix är Nordens ledande leverantör av kvalificerade språk- och kommunikationstjänster. Semantix erbjuder tolkning, översättning, utbildning och skribenttjänster. Koncernen omsätter drygt 300 miljoner kronor och har omkring 150 anställda.

I Semantix nätverk finns över 6 500 språkleverantörer spridda över hela världen. Översättning och tolkning erbjuds till och från alla etablerade språk. Företagets svenska kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Uppsala och Umeå. I Finland har Semantix kontor i Helsingfors, Uleåborg och Nyslott. De norska kontoren finns i Oslo, Stavanger, Trondheim och Hamar.

År 1969 lades grunden till det som idag är Semantix. Under 1980-talet började språkbranschen konsolideras genom att små tolk- och översättningsbyråer slog sig ihop. I dagens Semantix återfinns erfarenhet och kompetens från flera välkända mindre varumärken som alla har tagit med sig sin specialistkompetens in i Semantix, till exempel inom juridik, medicin och teknik. Marknaden för språk- och kommunikationstjänster förväntas växa kraftigt under de närmaste åren till följd av bl.a. globaliseringen, EU:s östutvidgning och fortsatt immigration.

När Accent förvärvade Semantix för nästan fyra år sedan, var det en samling språkbolag med olika specialistkompetenser men utan gemensam strategi och styrning, säger Jan Ohlsson, VD i Accent Equity Partners, rådgivare åt investeringsfonden Accent Equity 2003. Under fondens ägarperiod har bolagen konsoliderats och omfattande strukturinvesteringar har gjorts. De första förvärven är klara i Sverige, Norge och Finland och nu fortsätter expansionen med Litorina som ägare.

Vi ser stor potential i språk- och kommunikationsmarknaden och anser att Semantix har goda möjligheter att fortsätta växa både organiskt och genom att ta en ledande roll i den pågående konsolidringen av marknaden, säger Lars Verneholt, Partner på Litorina. Vi har under en längre tid haft möjligheten att ta del av ledningens planer för fortsatt expansion av Semantix och stöder dessa planer till fullo, vilket medför att vi kommer att tillföra resurser för att bistå ledningen i Semantix operationella och strategiska utveckling.

Vår marknad växer stabilt och vår expansion har bara börjat, säger Anna-Lena Rasch, Sverigechef i Semantix. Vi har gått från en ursprungligen entreprenörstyrd grupp av disparata bolag till att under Accents ägarskap konsolidera verksamheten och påbörja expansionen. Nu tar nästa fas vid då vi skall växa ytterligare inom alla våra verksamhetsområden med Norden som bas. Det känns bra att ha en etablerad företagsbyggare och erfaren partner som Litorina vid vår sida i det arbetet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Verneholt, Litorina, 0733-86 92 07
Anna-Lena Rasch, Semantix 070-625 86 84

Litorina, grundat 1998, är ett private equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas tredje fond, Litorina Kapital III LP, vilken nu investerar aktivt. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 2 400 Mkr i Litorinas tre fonder. www.litorina.se

Semantix är Nordens ledande leverantör av kvalificerade språktjänster, med 40 års samlad erfarenhet. Semantix erbjuder tolkning, översättning, utbildning och skribenttjänster. Bland kunderna finns myndigheter, kommuner, landsting samt stora och små företag inom de allra flesta branscher. Semantix omsätter mer än 300 miljoner kronor och är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008. Koncernens svenska kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Uppsala och Umeå. I Finland har Semantix kontor i Helsingfors, Uleåborg och Nyslott. De norska kontoren finns i Oslo, Stavanger, Trondheim och Hamar. www.semantix.se