21 december 2011

Litorina förvärvar SKT

Litorina IV förvärvar majoriteten av aktierna i Skandinavisk Kommunalteknik Group AB (SKT). Nuvarande huvudägare, investeringsfonden Segulah III L.P., säljer samtliga aktier medan företagets ledning kvarstår som ägare. SKT är en marknadsledande aktör i Norden inom skräddarsydda trycksatta avloppssystem. Bolaget omsätter cirka 150 miljoner kronor, varav cirka 65 procent i Sverige och resterande andel i övriga Norden.

Under slutet av 1970-talet lades grunden till det som i dag är SKT. Bolaget har sedan dess uppvisat en stark organiskt tillväxt och etablerat en stark marknadsposition inom lösningar för trycksatta avloppssystem och mindre pumpstationer i Sverige, samt i Danmark, Norge och Finland via samarbetspartners. Under 2011 förvärvade SKT bolagets tidigare distributörer i Norge och Finland och har således skapat en plattform för fortsatt expansion i Norden.

Vi är verksamma i en snabbväxande marknad där vår expansion bara har börjat”, säger Torbjörn Jansson, VD för Skandinavisk Kommunalteknik. ”Genom våra förvärv i Norge och Finland står vi inför en ny fas där vi ska utveckla SKT på Nordisk basis.”

Litorina har följt SKT under många år och vi investerar i ett välskött bolag med en marknadsledande position i sin nisch, framför allt i Sverige” säger Jörgen Ekberg, Partner på Litorina Capital Advisors AB, investeringsrådgivare åt fonden Litorina IV. ”Tillsammans med bolagets ledning känner vi ett stort engagemang för att vidareutveckla SKT, där Litorinas fokus kommer att vara att stödja ledningen i den fortsätta expansionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Ekberg, 08-545 181 80, Litorina Capital Advisors AB
Torbjörn Jansson, 08-544 407 94, VD, Skandinavisk Kommunalteknik

Litorina, grundat 1998, är ett private equity-bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora, företrädesvis svenska, företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas fonder. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 4,8 miljarder kronor i Litorinas fyra fonder. För mer information, se www.litorina.se.

SKT, grundat under slutet av 1970-talet, är en ledande aktör inom marknaden för trycksatta avloppssystem i Norden. Bolaget erbjuder tjänster och produkter inom tryckavlopp, så som rådgivning, projektering och byggledning, samt komponenter och material för tryckavloppssystem och närliggande områden. SKT bedriver direkt verksamhet i Sverige, Norge och Finland, samt via samarbetspartner i Danmark. Bolaget omsätter cirka 150 miljoner kronor. För mer information, se www.kommunalteknik.se.