15 november 2011

Litorina förvärvar Sveba-Dahlén Group

Litorina förvärvar Sveba-Dahlén Group, Nordens ledande leverantör av högkvalitativ bageriutrustning med bred internationell närvaro. Bolaget omsätter cirka 500 miljoner kronor, varav två tredjedelar utanför Norden. Litorina förvärvar cirka 70 % av bolaget och resterande del ägs av ledningen och tidigare ägare.

Bolaget Sveba grundades 1948 och har sedan dess vuxit organiskt samt via förvärv och består i dag av en koncern som tillverkar och utvecklar högkvalitativa produkter inom huvudsakligen tre områden: ugnar (Sveba-Dahlén), deghanteringsutrustning (Glimek) och mixrar (Bear Varimixer). Produkterna marknadsförs och säljs till traditionella bagerier, industribagerier, bagerier i dagligvaruhandeln samt restauranger. Försäljningen sker direkt i Sverige, Danmark, Estland, Spanien, Ryssland och Hongkong samt genom ett globalt distributörsnätverk i ytterligare ett sextiotal länder. Sveba-Dahlén Group har egen produktion i Sverige, Danmark och Estland, och har totalt cirka 300 anställda med huvudkontor i Borås.

Efterfrågan på bageriutrustning gynnas av en stabil efterfrågan på bröd samt en ökad efterfrågan på ett bredare sortiment av hantverksbakat och färskt bröd. Ett växande kundsegment är till exempel bagerier i dagligvaruhandeln, där Sveba-Dahlén Group tagit en ledande position genom att utveckla produkter specifikt till detta segment.

Sveba-Dahlén Group är ett högkvalitativt svenskt familjeföretag med en ledande marknadsposition inom sin nisch i Norden, som vi följt under ett flertal år, och som nu står inför ett generationsskifte” säger Harold Kaiser, Managing Partner på Litorina Capital Advisors, investeringsrådgivare åt fonden Litorina IV. ”Vi ser fram emot att som ny huvudägare tillsammans med tidigare ägare stötta ledningen i att ytterligare stärka bolagets position på hemmamarknaderna samt på tillväxtmarknader såsom Ryssland och Kina och i att intensifiera investeringar i produktutveckling.” 

Vi ser med tillförsikt fram emot att vidareutveckla Sveba-Dahlén Group tillsammans med Litorina som ny ägare”, säger Anders Rietz, VD för Sveba-Dahlén Group. ”Bolaget är redo att ta nästa steg i fokuseringen av bolagets verksamheter samt står inför spännande tillväxtmöjligheter på den internationella bagerimarknaden.” 

Med Litorina som ny ägare får Sveba-Dahlén Group en stark och tydlig ägare som tillför relevant kompetens och resurser för att tillsammans med ledningen utveckla Sveba-Dahlén Group till nästa nivå”, säger Kenneth Eliasson, huvudägare i Sveba-Dahlén Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Harold Kaiser, 0708-54 38 00, Managing Partner, Litorina
Anders Rietz, 0705-90 47 22, VD, Sveba-Dahlén Group

Litorina, grundat 1998, är ett private equity-bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora, företrädesvis svenska, företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas fonder. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 4,8 miljarder kronor i Litorinas fyra fonder. För mer information, se www.litorina.se.

Sveba-Dahlén Group grundades 1948 och är Nordens ledande aktör inom bageriutrustning och har en bred internationell närvaro. Företaget fokuserar på tre produktområden med starka varumärken: ugnar (Sveba-Dahlén), deghanteringsutrustning (Glimek) samt mixrar (Bear Varimixer). Försäljningen sker direkt i Sverige, Danmark, Estland, Spanien, Ryssland och Hongkong samt genom ett globalt distributörsnätverk i ytterligare ett sextiotal länder. Bolaget har egen produktion i Sverige, Danmark och Estland, och har totalt cirka 300 anställda med huvudkontor i Borås. För mer information, se www.sveba-dahlengroup.se.