30 maj 2011

Litorina säljer Coromatic Group till EQT

Litorina säljer portföljbolaget Coromatic Group, Nordens ledande koncern inom fysisk IT-säkerhet, till EQT Expansion Capital II, med företagsledningen som fortsatt stora ägare. Coromatic Group har under Litorinas innehavstid nästan trefaldigat sin omsättning och vuxit till en pan-nordisk leverantör av datorhallslösningar.

Litorina bildade Coromatic Group i januari 2008 genom att, tillsammans med respektive bolags ledande befattningshavare, förvärva Coromatic AB, Scanpocon A/S och Metric AS. Utifrån den nya plattformen har Coromatic Group utvecklats i ett antal dimensioner. Datorhallserbjudandet har breddats geografiskt ifrån att företrädelsevis tillhandahållas i Sverige till att även levereras i Norge, Danmark och Finland. Tjänsteportföljen har vuxit och då främst inom service och underhåll samt inom rådgivning rörande kontinuitetsplanering. Dessutom har ytterligare fem tilläggsförvärv genomförts, vilket har tillfört nya integrerade affärsområden såsom reservkraft och kommunikation. I kraft av sin storlek och sitt breda erbjudande har Coromatic Group även lyckats med en internationalisering utanför Norden där man vunnit ett antal projekt i länder som Rwanda, Kenya och Lettland.

Sammantaget har dessa aktiviteter bidragit till att Coromatic Group under 2011 förväntas omsätta uppemot 850 Mkr med god lönsamhet att jämföra med en omsättning om 325 Mkr för Coromatic AB under 2007.

Det är glädjande att konstatera att visionen, att bli den ledande aktören i Norden inom fysiskt IT säkerhet, som sattes upp tillsammans med företagsledningen för drygt tre år sedan har förverkligats. Samtidigt känns det positivt att kunna genomföra en försäljning som leder till att Litorinas investerare kan realisera en gynnsam värdestegring på sin investering”, säger Paul Steene Partner på Litorina Capital Advisors, investeringsrådgivare åt fonden Litorina Kapital III.

”Vi lämnar över en dynamisk företagsgrupp till EQT som tillsammans med ledningen kan ta nästa utvecklingssteg.
Coromatic Group har fortsatt goda möjligheter att expandera sitt koncept till fler geografiska marknader och i tillägg finns det potential att ytterligare bredda erbjudandet inom närliggande affärsområden”,
avslutar Paul Steene.

Det har varit en mycket positiv erfarenhet att utveckla Coromatic-koncernen i samarbete
med Litorina. Nu ser vi fram emot att ytterligare växa Coromatic- bolagen tillsammans med
EQT, där inte minst deras nätverk utanför Norden kommer att vara värdefullt”,
säger Maths Waxin, koncernchef för Coromatic Group.

EQT:s förvärv av Coromatic Group förväntas slutföras under juli månad och är villkorat av godkännanden av konkurrensmyndigheterna i Sverige och Norge.

HDR Partners har agerat finansiell rådgivare och Vinge legal rådgivare åt Litorina.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Paul Steene, Partner, Litorina, tel: 0709 31 03 32

Litorina, grundat 1998, är ett private equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora, företrädesvis svenska, företag i tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas fonder. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 4,8 Mdr kronor i Litorinas fyra fonder. För mer information se www.litorina.se

Coromatic Group är en nordisk koncern med en ledande position inom IT-kontinuitet och säker kraftförsörjning. Gruppen erbjuder såväl analystjänster och strategisk rådgivning som projektering av kompletta datorhallar och helhetslösningar för säker kraftförsörjning.
Företagsgruppen består av svenska Coromatic AB och Metric Power Systems AB och Skandinaviska Kraftprodukter AB samt Metric AS i Norge och Scanpocon, Coromatic A/S i Danmark och Coromatic OY i Finland. Gruppen förväntas under 2011 omsätta cirka 850 Mkr. Koncernen har cirka 235 medarbetare och huvudkontor i Bromma utanför Stockholm. För mer information se www.coromaticgroup.com