6 september 2011

Litorinas portföljbolag Björnkläder gör två förvärv och byter namn till Grolls

Litorinas portföljbolag Björnkläder förvärvar Nytello AB i Fritsla, med inriktning på yrkeskläder för bland annat vårdpersonal, och Uppsala-företaget Progozz AB som är återförsäljare av Björnkläders produkter. Samtidigt byter företaget namn till Grolls. Allt sker i linje med den strategi för expansion som tidigare lagts fast.

Nytello tillverkar och marknadsför yrkeskläder för främst vård-, dental-, städ- och kökspersonal. Enligt senaste bokslutet omsatte Nytello 24 miljoner kronor och hade nio anställda.

– Nytello kompletterar vårt sortiment och gör det möjligt för oss att nå nya kundgrupper, förklarar Hans Janzon, VD för Björnkläder.

I samband med Litorinas förvärv av Björnkläder lades en strategisk plan för expansion fast. I planen ingår bland annat förvärv av andra företag inom branschen samt expansion av Björnkläders butiksnät under namnet Grolls.

Som ett led i denna expansion, förvärvar Björnkläder företaget Progozz AB – en butik som idag är återförsäljare av Björnkläder. Progozz har fyra medarbetare och omsätter fem miljoner kronor. Den framtida expansionen kommer att ske genom en kombination av nyetableringar och förvärv av befintliga butiker.

– Tillsammans med förvärvet av Nytello visar expansionen av butiksnätet att Björnkläder menar allvar med sin offensiva strategi. Vi ser en stor potential i den nordiska marknaden för yrkeskläder och personligt skydd och Björnkläder visar nu att man verkligen spelar en ledande roll i den utvecklingen, säger Lars Verneholt, partner på Litorina.

För att bli tydligare gentemot både kunder och leverantörer kommer vidare moderbolaget i samband med dessa förvärver byta namn från Björnkläder AB till Grolls AB, vilket mer speglar bolagets verksamhet. Som produktvarumärke kommer dock Björnkläder att finnas kvar.

– Vårt mål är att bli ledande i Norden på yrkeskläder och personligt skydd. Det tror jag underlättas av att vi tydliggör skillnaden mellan den tillverkande delen av vår verksamhet och detaljistverksamheten, säger Hans Janzon.

Grolls (tidigare Björnkläder) är baserat i Göteborg och grundades 1905. Idag är Grolls en ledande aktör i Sverige inom yrkeskläder och PPE genom sin butikskedja Grolls, bestående av 25 butiker i Sverige, en i Finland och en i Estland. Grolls äger också varumärket Björnkläder, ett av Sveriges ledande varumärken inom yrkeskläder. För mer information se www.grolls.se

Litorina, grundat 1998, är ett private equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora, företrädesvis svenska, företag i tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas fonder. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 4,8 Mdr kronor i Litorinas fyra fonder. För mer information se www.litorina.se