19 juli 2011

Litorinas portföljbolag Semantix förvärvar finska Done Information

Semantix förvärvar Done Information Oy, en ledande leverantör av översättningstjänster i Finland, från noterade Revenio Group Oyj. Genom förvärvet befäster Semantix sin ledande position inom kvalificerade språktjänster i Norden.

Done Information grundades 1995 och är ett av Finlands ledande översättningsföretag med en diversifierad portfölj med kunder inom framförallt privat sektor, både finska och internationella företag, med behov av kvalificerade översättningstjänster. Done Information erbjuder utöver översättnings- och lokaliseringstjänster även skribent- och DTP-tjänster.

Förvärvet av Done Information är en viktig del i Semantix långsiktiga strategi att förstärka sin ledande position i Norden inom kvalificerade språk- och kommunikationstjänster. I och med förvärvet av Done Information ökar Semantix sin omsättning i Finland signifikant.

– Marknaden för språktjänster befinner sig i tillväxt. Det är bland annat ett resultat av globaliseringen och ökade krav från både myndigheter och företag på allt mer professionell kommunikation och informationsbehandling. I takt med att branschen mognar ökar kraven på tekniskt avancerade lösningar, vilket gynnar de något större aktörerna. Vi planerar nu för fortsatt tillväxt och stärker vår tekniska plattform ytterligare, säger Anders Uddfors, koncernchef på Semantix.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Uddfors
Semantix, koncernchef
Tel: 0703-77 48 04
E-post: anders.uddfors@semantix.se

Lars Verneholt
Litorina, Partner
Tel: 0733-86 92 07
E-post: lars.verneholt@litorina.se

Semantix är Nordens ledande leverantör av kvalificerade språktjänster. Företaget har i dag sex kontor i Sverige, tre i Norge och två i Finland. Semantix ägs av private equity-bolaget Litorina. Omsättning 2010: ca 350 MSEK Antal anställda: ca 200 samt ett nätverk av ca 6 500 tolkar, översättare och språkkonsulter. Semantix har en 40-årig historia och har under de senaste åren haft en kraftig tillväxt. Förvärv under de senaste tre åren: INK Sverige (2007), Lingua Nordica (2007), Interpreto (2007), Management Språkutbildning (2008), Tolketjenesten.no (2009), AAC Globals konferenstolkningsenhet (2010), Tamarind (2010), INK Norge (2010)

Litorina, grundat 1998, är ett private equity-bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora, företrädesvis svenska, företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas fonder. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 4,8 Mdr kronor i Litorinas fyra fonder. För mer information se www.litorina.se