23 september 2013

Litorina avyttrar Ateljé Margaretha

Ateljé Margaretha (”AM”), ett ledande distanshandelsföretag med fem nischade varumärken i Norden, avyttras till ett konsortium bestående av privata investerare samt ledningen i AM som kvarstår som ägare.

Vid Litorinas förvärv av AM bestod bolaget av ett varumärke fokuserat på handarbeten och brodyr. Under Litorinas ägande har AM mer än dubblat omsättningen och breddat sin verksamhet genom organisk tillväxt och förvärv. Bolaget består idag av ytterligare fyra nischade verksamheter fokuserade på kvinnor i övre medelåldern: Åshild; damkonfektion och stödprodukter; Knitting Room: stickade produkter; Good Living: hälsoprodukter samt Linea: heminredning och textilprodukter. Under innehavsperioden har AM utökat samtliga sina erbjudanden till att omfatta hela Norden samt investerat i en e-handelsplattform för samtliga varumärken.

”Investeringen i AM har varit en spännande resa då bolaget utvecklats och breddat sin verksamhet väsentligt gentemot sin starka kundbas på en miljon kvinnor i Norden under vår innehavsperiod”, säger Jörgen Ekberg, Managing Partner på Litorina, investeringsrådgivare till Litorina Kapital II. ”Vi är glada att ledningen i AM tillsammans med sina medfinansiärer förvärvar bolaget, då de har ett långsiktigt ägarperspektiv, som borgar för kontinuitet och fortsatt utveckling både för bolaget och organisationen. I tillägg ger avyttringen av AM en positiv avkastning till Litorinas investerare”, avslutar Jörgen Ekberg.

”Det har varit givande att tillsammans med Litorina utveckla AM till ett ledande nordiskt distanshandelsföretag fokuserat på kvinnor i övre medelåldern”, säger Mikael Rosendahl, VD på AM.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Ekberg, 0708 11 31 60, Managing Partner, Litorina
Mikael Rosendahl, 0702 53 19 69, VD Ateljé Margaretha

Litorina, grundat 1998, är ett private equity-bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla primärt svenska företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans har investerat cirka 4,8 miljarder kronor i Litorinas fyra fonder. För mer information, se www.litorina.se.

Ateljé Margaretha är ett ledande distanshandelsföretag i Norden med fem nischade verksamheter i huvudsak fokuserade på kvinnor i övre medelåldern. Koncernen består av Ateljé Margaretha; handarbeten och brodyr; Knitting Room: stickade produkter; Åshild: damkonfektion och stödprodukter; Good Living: hälsoprodukter samt Linea: heminredning och textilprodukter. AM har sitt huvudkontor i Borås och är verksamt i samtliga nordiska länder, Tyskland och Österrike. För mer information, se www.margaretha.se.