29 oktober 2014

Litorina ny huvudägare i Leo’s Lekland

Litorina IV ("Litorina") blir ny majoritetsägare i Leo’s Lekland, Nordens största leklandskedja. Säljare är Kooperativa Förbundet genom KFI Kapital, medan nyckelpersoner i Leo’s Lekland kvarstår som delägare tillsammans med Litorina. Leo’s Lekland har de senaste fyra åren vuxit från tre till 23 lekland i Sverige, Norge och Danmark med en förväntad omsättning för 2014 om drygt SEK 250 miljoner.

Leo’s Lekland grundades i Luleå 2006 av bolagets VD, Joakim Gunler och Jonas Rönnqvist. Bolaget har de senaste åren expanderat kraftigt främst genom att etablera sig på flera orter, genom förvärv av Norges största leklandskedja samt genom att bygga ut en del befintliga lekland. I dagsläget driver Leo’s Lekland tretton lekland i Sverige, nio i Norge och ett Danmark, och står nu inför ytterligare expansion i Norden.

Kooperativa Förbundet genom KFI Kapital har valt att avyttra Leo’s Lekland som en del i sin strategi att renodla verksamheten, medan nyckelpersoner i bolaget har valt att återinvestera tillsammans med Litorina.

”Vi ser fram emot att tillsammans med Litorina fortsätta utveckla Leo’s Lekland till den ledande leklandsaktören i Europa. Genom samarbetet med Litorina kommer det tillföras ytterligare resurser till bolaget för fortsatt etablering av nya lekland, men också industriellt stöd till bolaget att vidareutveckla konceptet och förbättra en redan väl utvecklad drift. Sammantaget bör vi därigenom kunna stärka vårt varumärke ytterligare hos konsumenterna”, säger Joakim Gunler, en av grundarna av och tillika VD för Leo’s Lekland.

Leo’s Lekland är ett högkvalitativt svenskt företag med en marknadsledande position inom sin nisch i Norden. Vi är imponerade över vad ledningen åstadkommit med bolaget, och vi är mycket glada och stolta över att få fortsätta utveckla Leo’s Lekland tillsammans med dem”, säger Lars Verneholt, Partner på Litorina Capital Advisors, investeringsrådgivare åt Litorina IV.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Verneholt, 08-545 180 11, Partner Litorina Capital Advisors AB
Joakim Gunler, 070-553 30 21, VD Leo’s Lekland

Litorina, grundat 1998, är ett private equity-bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla primärt svenska företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas fonder. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans har investerat cirka 4,8 miljarder kronor i Litorinas fyra fonder. För mer information, se www.litorina.se.

Leo’s Lekland är Skandinaviens ledande leklandskedja med 23 lekland (varav en franchisedriven) i Sverige, Norge och Danmark. Koncernen hade 2013 en omsättning på 223 MSEK och 184 anställda. Huvudkontoret ligger i Luleå. För mer information, se www.leoslekland.se.