31 mars 2014

Litorina avyttrar Pelly till Fouriertransform

Pelly, en av Nordens ledande leverantörer av förvaringslösningar för konsumenter och köks-, badrums- och garderobstillverkare, säljs till Fouriertransform. Pellys ledning kommer fortsatt vara betydande ägare efter transaktionen.

Sedan Litorina Kapital IIs förvärv 2006 har Pelly framgångsrikt utvecklat sina båda verksamhetsområden, Pelly Components och Pelly Consumer, genom stark innovationskraft kombinerad med djupt produktionskunnande och marknadsfokus. Pelly Components är idag en högindustrialiserad producent av förvaringslösningar till köks-, badrums- och garderobstillverkare. Pelly Consumer har befäst sin starka position inom intelligenta förvaringslösningar för hemmet, med sina två varumärken Mirro och Pelly System. Genom att kontinuerligt arbeta med effektiviseringar och kostnadsbesparingar har Pellys lönsamhet gradvis ökat, trots en tidvis svag marknad.

”Investeringen i Pelly är ett bra exempel på tålamod och långsiktighet inom Private Equity-branschen. Under de drygt sju år som Litorina har varit huvudägare, har bolaget trots tufft marknadsklimat stärkt sin position till att bli en ledande och lönsam volymtillverkare av förvaringslösningar till några av Europas mest krävande kunder”, säger Jörgen Ekberg, Managing Partner på Litorina, investeringsrådgivare åt fonden Litorina Kapital II. ”En stor eloge till Stefan Jarbratt och hans ledning som på ett fantastiskt sätt har drivit bolagets utveckling och som genom sitt hårda och målmedvetna arbete har skapat en mycket god avkastning till ägarna. Pelly idag är väl positionerade och vi är övertygade om att bolaget kommer att fortsätta utvecklas väl under Fouriertransforms ägande.”

”Samarbetet med Litorina har varit väldigt gott och präglats av långsiktighet och av en målbild att Pelly skall bli den ledande aktören i sitt segment. Nu, sju år senare, har vi nått den positionen och det är såklart väldigt tillfredsställande”, säger Stefan Jarbratt, VD på Pelly.

”Vi på Fouriertransform är glada över investeringen i Pelly, och vi ser stor potential i att låta Pelly vidareutveckla sitt erbjudande och ytterligare stärka sin position på marknaden för förvaringslösningar i, och utanför, Sverige”, säger Carl Backman, Investeringsansvarig på Fouriertransform, ”Vi ser mycket fram emot att arbeta vidare på nästa fas i Pellys utveckling tillsammans med Stefan Jarbratt och hans ledningsteam.”

Litorina har använt Vinge som legal rådgivare och Navigo Partners som finansiell rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Ekberg, Managing Partner, Litorina, 0708 11 31 60
Stefan Jarbratt, VD, Pelly, 0709 58 28 09

Litorina, grundat 1998, är ett private equity-bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla primärt svenska företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans har investerat cirka 4,8 miljarder kronor i Litorinas fyra fonder.

Pelly är en av Nordens ledande leverantörer av flexibla förvaringssystem för konsumenter, köks-, badrums- och garderobstillverkare. Bolaget grundades på 1940-talet i Hillerstorp och har utvecklats till ett bolag fokuserat på förvaringslösningar, med ett fullt sortiment produkter inom skjutdörrsförvaring och inom fristående förvaring samt förvaringslösningar för köks-, badrums- och garderobsindustrin.

Fouriertransform AB är ett statligt finansierat venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter.
www.fouriertransform.se