15 oktober 2014

Litorina avyttrar Textilia till Accent Equity

Litorina har ingått avtal att sälja sitt innehav i Textilia, Sveriges ledande leverantör av textilservicetjänster till vård- och omsorgsektorn, till investeringsfonden Accent Equity 2012. Aktieägare i företagsledningen och styrelsen kvarstår som fortsatt stora ägare efter transaktionen. Ägarförändringen, som bland annat är villkorad av konkurrensverkets godkännande, förväntas att slutföras i slutet på året.

Textilia är en rikstäckande koncern med textilserviceanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Örebro och Karlskrona som tillhandahåller verksamhetskritiska textilservicetjänster till bland annat den svenska vård- och omsorgssektorn. Under Litorinas ägande har bolaget etablerat en ledande position på den svenska marknaden och bland annat genomfört kompletterande tilläggsförvärv, breddat kundbasen och stärkt organisationen. Textilia har under Litorinas ägande även gjort omfattande investeringar i verksamheten och produktionsenheterna, totalt ca 450 miljoner kronor, vilket bland annat har resulterat i minskad energikonsumtion och ökad produktivitet, där flera av bolagets anläggningar idag är certifierade av Svanen.

”Litorina förvärvade Textilia under hösten 2008, mitt i en finanskris. Utvecklingen av bolaget har sedan dess varit framgångsrik där Litorina tillsammans med bolagets styrelse och ledning har omvandlat verksamheten från en federation av fyra tvätterier till den integrerade textilservicekoncern som Textilia är idag. Omsättningen har under den här perioden vuxit från 350 miljoner kronor till 500 miljoner kronor”, säger Paul Steene, Partner på Litorina Capital Advisors AB, investeringsrådgivare åt fonden Litorina Kapital III. ”Textilia är idag ett mycket fint bolag med en väletablerad verksamhet och jag ser goda möjligheter för Textilia att fortsätta utvecklas positivt under Accent Equitys ägande”, avslutar Paul Steene.

”Det har varit ett engagerande samarbete med Litorina som på ett utmärkt sätt har stöttat utvecklingen av Textilia genom åren. Jag ser nu fram emot att, tillsammans med Accent Equity som ny huvudägare, fortsätta att långsiktigt utveckla bolaget”, säger Fredrik Lagerkvist, VD på Textilia.

Affären förväntas slutföras i slutet på året och är bland annat villkorad av godkännanden av konkurrensmyndigheterna i Sverige.

Handelsbanken Capital Markets har varit M&A-rådgivare, Vinge legal rådgivare och PwC finansiell rådgivare till Litorina i transaktionen.

För mer information vänligen kontakta:

Paul Steene, 0709-31 03 32, Partner, Litorina Capital Advisors AB

Textilia, vars koncernmoderbolag är Lavare Holding AB (Publ), är Sveriges ledande privata leverantör av textilservicetjänster till huvudsakligen vård- och omsorgsektorn. Tjänsteutbudet omfattar exempelvis textilinköp, logistik, tvättning och kundanpassade textilservicelösningar. Textilia är idag en rikstäckande koncern med textilserviceanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Örebro och Karlskrona. För mer information, se www.textilia.se och www.lavareholding.com.

Litorina, grundat 1998, fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla primärt svenska företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans har investerat cirka 4,8 miljarder kronor i Litorinas fyra fonder. För mer information, se www.litorina.se.

Accent, som grundades 1994, är en av pionjärerna inom riskkapitalbranschen i Norden. Sedan starten har Accent-fonder investerat i ett 70-tal bolag, varav ett 50-tal har fått nya ägare. Accent Equity Partners AB har varit rådgivare åt sju fonder med ett totalt förvaltat kapital på cirka 12 miljarder kronor. Accents målsättning är att utveckla portföljbolagen till nordiska, europeiska eller globala aktörer genom hållbara förbättringar av företagens affärsverksamhet och strategiska positioner. www.accentequity.se