22 december 2015

Litorina avyttrar Eton till EQT

Litorina IV LP ("Litorina") har ingått avtal om att sälja sitt innehav i Eton, en ledande aktör på världsmarknaden för premiumskjortor för män, till EQT VII (”EQT”).

Eton, baserat i Gånghester utanför Borås, grundades 1928 av familjen Davidson. Bolaget har sedan starten fokuserat på att tillverka och marknadsföra premiumskjortor av högsta kvalitet för män. Eton har över åren expanderat internationellt och levererar i år en miljon skjortor till kunder i 43 länder, varav USA är den största marknaden.

Litorina blev ny majoritetsägare i Eton 2012 i samband med att grundarfamiljen Davidson sökte en partner som kunde tillföra Eton utökade resurser att fortsätta den strategiska expansionen.

”Det som gjorde att vi valde att investera i Eton var att bolaget under VD Hans Davidsons skickliga ledning och med stöd av grundarfamiljen hade skapat en solid verksamhet med ett starkt varumärke och goda utvecklingsmöjligheter. Under vår tid som ägare har vi primärt fokuserat på att tillföra resurser och stötta ledningen i att finslipa och realisera tillväxtplanerna. Omfattande investeringar har genomförts i organisation, marknad och online, viket bl.a. inneburit att Eton idag har högre lönsamhet och 90% fler anställda än vid investeringstillfället. Vi kan glädjande konstatera att Etons omsättning genom dessa satsningar har ökat från ca 300 Mkr år 2011 till ca 650 Mkr under tolvmånadersperioden fram till november 2015, samtidigt som rörelseresultatet mer än trefaldigats”, säger Harold Kaiser, Partner på Litorina Capital Advisors AB, investeringsrådgivare åt fonden Litorina IV LP. ”Eton är i dag en ännu starkare aktör i sin bransch med mycket goda förutsättningar att fortsätta utvecklas positivt under EQT:s ägande”, avslutar Harold Kaiser.

”Litorina har som engagerad huvudägare på ett föredömligt sätt stöttat utvecklingen av Eton. Jag ser nu fram emot att, tillsammans med EQT som ny huvudägare, fortsätta att långsiktigt utveckla bolaget”, säger Hans Davidson, VD på Eton.

Affären är villkorad av godkännanden av konkurrensmyndigheten i Österrike och förväntas slutföras i början av 2016.

Nordea har varit finansiell rådgivare, Sundling & Wärn oberoende försäljningsrådgivare, Mannheimer Swartling legal rådgivare och PwC har tillhandahållit rådgivande analystjänster till säljarna i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Harold Kaiser, +46-708-543800, Partner, Litorina Capital Advisors AB
Hans Davidson, +46-33-204601, VD, Eton AB

 

Eton, grundat 1928, är en ledande aktör inom marknaden för premiumskjortor och accessoarer för män. Produkterna säljs via såväl egna Eton Brand Stores och den egna onlinebutiken, som på varuhus och i fristående butiker, på totalt 1 300 försäljningsställen i 43 olika marknader globalt. Huvudkontoret ligger i Gånghester, Borås. Eton omsätter cirka 650 miljoner kronor. För mer information, se www.etonshirts.com.   

Litorina, grundat 1998, fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla primärt svenska företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans har investerat cirka 4,8 miljarder kronor i Litorinas fyra fonder. För mer information, se www.litorina.se.

EQT, grundat 1994, är ett ledande globalt private equity-bolag med cirka 29 miljarder euro i rest kapital. EQT har portföljbolag i Europa, Asien och USA med en total omsättning på cirka 17 miljarder euro och 140,000 anställda. EQT arbetar med sina portföljbolag för att uppnå en hållbar tillväxt, operationell effektivitet och marknadsledande position. För mer information, se www.eqt.se.