15 september 2017

Litorina avyttrar Ocay, en av Sveriges ledande leverantörer av förbrukningsvaror, till AllOffice

Bildandet av Ocay påbörjades 2012 genom samgående mellan lokala leverantörer av förbrukningsvaror till privata och offentliga kunder i Sverige. Koncernen har idag 36 butiker spridda över Sverige och med centrallager i Norrköping vilka tillsammans försörjer ca 50 000 kunder över hela Sverige.

Genom skapandet av Ocay etablerade Litorina en av marknadsledarna i Sverige inom försörjning av förbrukningsvaror till små- och medelstora kunder med ett rikstäckande nätverk av butiker, fältsäljare, kundtjänst och en gemensam online-butik.

Litorina avyttrar nu Ocays verksamhet till AllOffice och därigenom uppnår den sammanslagna gruppen ytterligare kritisk massa på marknaden och den gemensamma gruppen kommer att vara en av Sveriges största aktörer inom förbrukningsvaror med en gemensam omsättning om nästan 1 miljard.

”Vi har engagerat arbetat med utvecklingen av Ocay de senaste 5 åren och det har varit en spännande men utmanande resa att väva samman kulturer, affärssystem och central logistik samtidigt som vi fokuserat på vår dagliga uppgift att ge god service till alla våra kunder. Vi lämnar nu över en välintegrerad grupp till AllOffice och vi önskar dem lycka till i deras fortsatta expansion”, säger Paul Steene, Partner på Litorina Capital Advisors.

”Genom förvärvet av Ocay påskyndas AllOffices expansion och jag ser fram emot att vidareutveckla den nya koncernen”, säger Carl Lindgren, VD, AllOffice.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Lindgren, VD AllOffice, 070 607 90 40
Paul Steene, Partner Litorina Capital Advisors, 070 931 03 32

Ocay är en av Sveriges ledande leverantörer av produkter och tjänster inom teknik, hygien & städ, fika & servering, kontorsmaterial, emballage, yrkeskläder, möbler, dokumenthanteringslösningar samt present & profil. Bolaget har idag en tydlig lokal prägel med 36 butiker från Trelleborg i söder till Luleå i norr och förser ca 50 000 kunder runt om i landet med de förnödenheter de behöver för att fungera i vardagen. För mer information, se www.ocay.se

Litorina, grundat 1998, fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas fonder. För mer information, se www.litorina.se

AllOffice är en snabbt växande och kundnära verksamhet som förser sina kunder med produkter och tjänster inom teknik, hygien & städ, fika & servering, kontorsmaterial, emballage, yrkeskläder, möbler, dokumenthanteringslösningar samt present & profil. AllOffice kombinerar det lokala och kundnära entreprenörskapet utgående från 10 platser i landet med en effektiv distribution från ett gemensamt lager i Östersund. För mer information, se www.alloffice.se