27 november 2017

Litorina investerar i Digpro

Litorina V AB förvärvar majoriteten av aktierna i Digpro, den marknadsledande aktören av system inom geografisk informationsteknik för nätbolag och offentlig förvaltning. Digpro erbjuder ett komplett egenutvecklat system för sina kunder som möjliggör såväl nätdokumentation som stöd för centrala arbetsprocesser. Bolagets tidigare ägare och ledning, inklusive grundarna Bo Lundgren, Svante Mjörne och Per Westberg, kvarstår som betydande delägare tillsammans med Litorina.

Digpro grundades 1989 i Stockholm och har sedan dess vuxit till att omsätta över 100 miljoner kronor med god lönsamhet. Bolaget har hittills fokuserat sin marknadsföring och försäljning mot den svenska marknaden där bolaget erbjuder sitt system till nätbolagsägare inom el, fjärrvärme, VA, gas och telekom, samt lösningar till kommuner. Digpro har idag över 130 kunder, varav majoriteten av kunderna utgörs av elnätsbolag, inklusive E.ON, Göteborg Energi och Kraftringen. Företaget har de senaste åren ökat sin närvaro utanför Sverige och har idag etablerat kunder i ett flertal länder såsom Norge, Finland, Polen och Turkiet. Verksamheten bedrivs huvudsakligen från huvudkontoret i Stockholm.

För att ytterligare stötta bolaget i sin fortsatta tillväxt kommer Zobito investera och engagera sig som delägare vid sidan om Litorina och tidigare ägare. Magnus Lindhe, partner på Zobito, med erfarenhet från över 10 år av ledande roller på det internationella mjukvaruföretaget QlikTech, kommer ingå i den nya styrelsen tillsammans med Litorina.

”Vi är väldigt stolta över den fantastiska resa vi haft sedan starten 1989. Vi har byggt ett starkt bolag med duktiga medarbetare och med vår goda marknadsposition i Sverige som bas har vi nu påbörjat en internationell lansering av vårt system” säger Bo Lundgren, delägare och VD för Digpro. ”Vi är övertygande om att vi tillsammans med Litorina och den nya styrelsen kan ta ytterligare kliv internationellt genom ett utökat fokus på försäljning och marknadsföring i nya länder då vårt system ligger i framkant avseende teknisk prestanda och verksamhetsstöd även i en global jämförelse.”

”Digpros starka företagskultur med fokus på att utveckla tekniska system och kritiska IT-stödsystem till nätbolag med fokus på ständig utveckling samt ledningens bevisat goda förmåga att driva lönsam tillväxt gör Digpro till en spännande investering för Litorina” säger Lars Verneholt, Partner på Litorina V Advisor AB, investeringsrådgivare åt Litorina V AB. ”Vi ser fram emot att tillsammans med den nya styrelsen ge stöd till bolagets fortsatta internationella expansion och utökade fokus på försäljning och kommersialisering av Digpros system.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Verneholt, 0733 – 86 92 07, Partner, Litorina V Advisor AB
Bo Lundgren, 0707 – 45 26 14, VD Digpro AB

Digpro, grundat 1989, utvecklar och marknadsför system inom geografisk informationsteknik för nätbolag och offentlig förvaltning till över 130 kunder i främst Sverige men även i exportmarknader som Norge, Finland, Polen och Turkiet. Bolaget är den ledande aktören inom nätinformationssystem mot elnätsmarknaden i Sverige med en marknadsandel om ca 50%. Digpro har sitt huvudkontor i Stockholm och har ca 100 anställda. För mer information, se www.digpro.se.

Litorina, grundat 1998, fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina V Advisor AB agerar som investeringsrådgivare åt den svenska investeringsfonden Litorina V AB. För mer information, se www.litorina.se.