21 december 2018

Fresks förvärvar XL-BYGG Vetlanda

Fresks fortsätter att expandera genom att förvärva XL-BYGG Vetlanda. Nuvarande ägarna Johan och Catrine Aronsson återinvesterar del av köpeskillingen och blir delägare i Fresks. Johan och Catrine fortsätter driva XL-BYGG Vetlanda i befintliga roller efter förvärvet.

XL-BYGG Vetlanda startade sin verksamhet 1972 som ett hyvleri men är idag en renodlad bygghandel som har en omsättning på nästan 70 mkr med god lönsamhet.

”XL-BYGG Vetlanda har genom Johan och Catrine i spetsen tillsammans med duktiga medarbetare gjort en väldigt fin tillväxt- samt lönsamhetsresa och dessutom nu i helt nybyggda lokaler. Med oss i bilden kan vi utveckla detta ytterligare.” säger Leif Lindholm, VD Fresks Group.

I och med förvärvet av XL-BYGG Vetlanda uppgår Fresks-gruppens pro forma omsättning till ca 2,2 mdkr fördelat på 33 anläggningar och med 530 medarbetare.

Förvärvet genomförs slutligen 15 januari 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Leif Lindholm, 070-698 27 00, VD Fresks Group

Fresks, grundat 1862 är en ledande svensk byggvarukedja fokuserad mot proffssegmentet. Bolaget har idag 33 anläggningar under flertalet olika lokalt starka varumärken där merparten är profilerade XL-BYGG.Fresks säljer högkvalitativa byggvaror med hög servicegrad till i huvudsak små och medelstora företag. För mer information, se www.fresks.se