29 mars 2019

Litorina avyttrar Fresks Group till Kesko

Litorina har ingått avtal om att avyttra Fresks Group, Sveriges snabbast växande B2B-fokuserade bygghandelskedja. Köpare är Kesko, en av de ledande aktörerna inom bygg- och teknisk handel i norra Europa, med verksamheter i åtta länder. Fresks Group kommer utgöra plattformen för Keskos satsning mot B2B-segmentet inom bygghandel i Sverige.

Fresks Group grundades 1862 i Östersund och är idag en ledande svensk bygghandelskedja fokuserad främst mot B2B-segmentet där kunderna utgörs av små- och medelstora företag. Bolaget har idag 33 anläggningar runt om i Sverige och erbjuder kunderna ett brett och djupt sortiment av kvalitetsvaror inom bygg, järn och färg med hög grad av service.

Litorina förvärvade majoriteten i Fresks Group februari 2016 i partnerskap med tidigare ägarfamiljen Oscarson och VD Leif Lindholm samt nyckelpersoner. Sedan Litorinas inträde som huvudägare har gruppen vuxit från en omsättning om ca 850 mkr till att idag omsätta ca 2 100 mkr pro forma med förstärkt lönsamhet. Tillväxten har både genererats via förvärv av 19 anläggningar, 2 nyetableringar samt en stark organisk tillväxt där Fresks Group har förstärkt sina regionala marknadsandelar.

”När vi valde att investera i Fresks Group såg vi ett mycket välskött bolag med ett tydligt ledarskap och stark kultur. Fresks Group var en regional marknadsledare i Norrland och vi såg en möjlighet att accelerera den konsolideringsresa som bolaget hade påbörjat på den fragmenterade svenska marknaden. Vi är idag mycket stolta över den fantastiska utveckling Fresks Group har haft under Litorinas tid som huvudägare där bolaget nästan har tredubblat sin omsättning och samtidigt lyckats stärka lönsamheten. Fresks Group har gått från att vara en regional marknadsledare till att bli en av de större bygghandelskedjorna i Sverige. Bolaget med ledningen och VD Leif Lindholm i spetsen har tillsammans med alla duktiga entreprenörer som anslutit sig till gruppen gjort ett fantastiskt arbete.” säger Lars Verneholt, Partner på Litorina Capital Advisors AB, investeringsrådgivare till fonden Litorina IV.

”Vi ser med tillförsikt på att nu låta en välrenommerad aktör som Kesko ta över stafettpinnen som ny ägare till Fresks Group och skapa en strategisk kombination vilket förstärker Keskos position på den svenska bygghandelsmarknaden markant och inte minst mot det professionella kund-segmentet. Det ska bli spännande att följa bolagets fortsatta framfart under Keskos regi” fortsätter Lars Verneholt

”När jag tillträdde som VD för Fresks Group 2009 bestod bolaget av fem anläggningar. Vi gjorde det första förvärvet 2011 och tre år senare förvärvade vi vår lokala kollega Gärdin & Persson med 4 anläggningar. När sedan Litorina klev in som huvudägare skruvades tempot upp ytterligare då vi gått från 12 till 33 anläggningar på mindre än tre år. Det har varit en helt otrolig resa tillsammans med Litorina. Samtidigt vill jag även passa på att hylla alla våra fantastiska medarbetare som varje dag gör det där lilla extra för våra kunder, vilket varit Fresks Group framgångsrecept under alla år. Nu ser jag fram emot nästa kapitel i bolagets historia med Kesko som ny ägare. Det ska bli väldigt roligt att tillsammans med våra medarbetare och Kesko fortsätta utveckla gruppen och stärka positionen på den svenska marknaden.” säger Leif Lindholm, VD Fresks Group

Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket.

Carnegie, Vinge och PwC har varit rådgivare till säljarna i transaktionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Verneholt, +46 733 86 92 07, Partner, Litorina Capital Advisors AB

Leif Lindholm, +46 706 98 27 00, VD Fresks Group AB

Fresks Group, grundat 1862 är en ledande svensk bygghandelskedja fokuserad mot främst B2B-segmentet. Bolaget har idag 33 anläggningar runt om i Sverige och erbjuder kunderna ett brett och djupt sortiment av kvalitetsvaror inom bygg, järn och färg med hög grad av service. Gruppen som har sitt huvudkontor i Östersund omsätter idag ca 2 100 mkr pro forma och har ca. 500 medarbetare. För mer information, se www.fresks.se

Litorina, grundat 1998, fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans har investerat cirka 8 miljarder kronor i Litorinas fem fonder. För mer information, se www.litorina.se

Kesko och K Group bygg- och teknisk handel: K-rauta, K Bygg & Grund samt Onninen är en del av K Group som är bildat av det finska bolaget Kesko och även inkluderar K-retailers. K Group är en av de största detaljhandelskedjorna i norra Europa. K Group bygg- och teknisk handel, med cirka 17 000 anställda, har ett omfattande utbud av produkter för såväl proffs som slutkonsument. Försäljningen sker genom ett omfattande butiksnätverk, e-handel och digitala tjänster. Läs mer: K-rauta.se, Onninen.se, Kesko.com, kbyggogrund.se