16 januari 2020

Litorina förvärvar KFA

  • Litorina förvärvar Klinikk For Alle (”KFA”), den marknadsledande aktören inom fysisk manuell terapi i Norge

  • Med en bevisad förmåga att expandera genom såväl nyetableringar som förvärv har KFA uppvisat en stark och lönsam tillväxt de senaste åren, alltid med tydligt fokus på kvalitetsvård för patienterna och att attrahera de bästa terapeuterna

  • Litorina kommer att stötta ledningen i att accelerera tillväxt- och konsolideringsresan i Norge och internationellt

  • Förvärvet görs i partnerskap med KFAs ledningsgrupp och terapeuter, vilka kvarstår som signifikanta delägare

KFA, grundat 1989, är den ledande aktören inom fysisk manuell terapi i Norge. KFA omsätter ca 300 miljoner NOK och utför omkring 425 000 behandlingar årligen, fördelat på bolagets 30 helägda kliniker. KFA strävar efter att alltid leverera den högsta vårdstandarden och att attrahera de bästa terapeuterna. Den modell KFA arbetar efter möjliggör för terapeuterna att lägga fullt fokus på fysisk manuell terapi och sin professionella utveckling i en stimulerande arbetsmiljö med stöd av centraliserade supportfunktioner.

Marknaden för fysisk manuell terapi karaktäriseras av låg cyklikalitet och en stark marknadstillväxt primärt driven av en åldrande befolkning, ökande övervikt, brist på fysisk aktivitet, samt ökad förståelse och acceptans för den specialiserade och preventiva vård som fysisk manuell terapi utgör. I en fragmenterad marknad är KFA, som den ledande aktören i Norden, väl positionerat att fortsätta driva konsolideringen samt att stärka och utveckla området fysik manuell terapi.

”Vi är imponerade över KFAs utveckling och vad teamet har åstadkommit fram till idag. KFA har etablerat en ledande position inom fysisk manuell terapi, med ett starkt fokus på att leverera kvalitativa behandlingar till sina patienter och att vara i framkant inom sitt område” säger Gustav Thott, Partner på Litorina, och fortsätter ”Tillsammans med KFAs ledningsgrupp och terapeuter kommer vi fokusera på att driva tillväxt och fortsätta konsolidera marknaden. Vi planerar för en snabb utrullning av kliniker i Norge och internationellt, med Sverige som nästa steg i tillväxtresan. Litorina har god erfarenhet av att investera i och framgångsrikt utveckla verksamheter till pan-Nordiska ledare och därefter vidare internationellt, och vi är glada att teamet på KFA har valt Litorina som partner”.

”Vi är entusiastiska att ingå detta partnerskap med Litorina och dra nytta av det nätverk, kunskap och resurser som Litorina medför för att möjliggöra accelererad tillväxt såväl som expansion in i nya marknader. KFA är ett fantastiskt företag med väldigt hög patient- och terapeutnöjdhet, som är grundat i en hållbar affärsmodell. Företaget är i god form tack vare de transformativa åtgärderna som gjorts de senaste åren. KFA-teamet och jag ser nu fram emot att påbörja en spännande tillväxtresa tillsammans med Litorina, alltid med patienten och terapeuten i fokus”, säger Oscar Maaseide, VD på Klinikk For Alle.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Oscar Maaseide, +47 900 43 250, VD, Klinikk For Alle
Gustav Thott, +46 708 55 66 30, Partner, Litorina V Advisor

 

Klinikk For Alle (“KFA”) är den marknadsledande aktören inom fysisk manuell terapi i Norge. Bolaget driver 30 kliniker med över 200 anställda terapeuter som genomför omkring 425,000 behandlingar per år. KFA har en omsättning om ungefär 300 miljoner NOK. För mer information, vänligen se www.klinikkforalle.no.

Litorina, grundat 1998, fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla nordiska företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder bred och djup kompetens genom den egna organisationen och sitt nätverk av industriella rådgivare. För mer information, vänligen besök www.litorina.se.