Jörgen Ekberg

Managing Partner

Jörgen Ekberg, Partner sedan 2000, var tidigare VD för logistikföretaget ASG, som var noterat på Stockholmsbörsens A-lista. Jörgen var en del av ASG:s ledning från 1994, initialt som ansvarig för affärsutveckling med fokus på företagsförvärv, omstruktureringar och förändringsprogram. Han tillträdde som VD för ASG 1997. I båda dessa roller har Jörgen ansvarat för företagsförvärv och försäljningar i Europa, USA och Asien. Efter att ASG förvärvades av nuvarande DHL satt Jörgen ett år i koncernledningen.

Tidigare arbetade Jörgen under 9 år för McKinsey & Co i Stockholm och Hong Kong med inriktning mot multinationellt företagande, tillverkningsindustri och transport och logistik. Klientbasen bestod av såväl nordiska som multinationella företag.

Jörgen har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare styrelseuppdrag inkluderar Sveba-Dahlén, LGT och Pelly.

Lars Verneholt

Partner & CIO

Lars Verneholt började på Litorina 2008. Lars är Partner och Chief Investment Officer med ansvar för nya investeringar. Innan Lars började på Litorina har han arbetat med finansiell rådgivning under tolv år på olika befattningar inom Catella, Carnegie Investment Banking, Merrill Lynch och Handelsbanken. Lars har en bred transaktionserfarenhet både från privata och publika transaktioner i Norden, och har arbetat med ett stort antal private equity-relaterade affärer.

På Catella, där Lars arbetade innan han började på Litorina, ansvarade han för Catella Consumer, en finansiell rådgivningsenhet med fokus mot detaljhandels- och konsumentvarusektorn i Norden. Innan dess arbetade Lars som senior medarbetare på Carnegie Investment Banking och dessförinnan på Merrill Lynch med fokus på M&A och corporate finance i Norden. Lars har även arbetat två år som analytiker på avdelningen för företagsaffärer inom Handelsbanken i Stockholm och London samt ett år som CFO på Nordic Circle, ett svenskt konsultbolag som ägdes av bl. a. Brummer & Partners och Ledstiernan.

Lars har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en MBA från University of Chicago.

Tidigare styrelseuppdrag inkluderar Semantix, Grolls, Cederroth och XL Bygg Fresks.

Nuvarande styrelseuppdrag

Kontaktuppgifter

Paul Steene

Partner

Paul Steene anställdes på Litorina 1999 och arbetade dessförinnan med företagsförvärv och strategiska allianser på ABB EIS i Silicon Valley, USA. Paul rekryterades till ABB som Executive Trainee.

Paul har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola och har studerat ekonomi vid Lunds Universitet motsvarande en civilekonomexamen.

Tidigare styrelseuppdrag inkluderar Coromatic, Textilia, Pax och Fractal Design.

Nuvarande styrelseuppdrag

Kontaktuppgifter

Gustav Thott

Partner

Gustav Thott anställdes på Litorina 2006. Dessförinnan jobbade Gustav på HQ Bank som junior projektledare inom corporate finance med fokus på rådgivning i samband med förvärv och försäljningar av verksamheter samt kapitalanskaffningar. Gustav har erfarenhet från ett flertal transaktioner, såväl publika som privata, inom olika branscher.

Gustav har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har studerat vid Duke University's MBA-program.

Tidigare styrelseuppdrag inkluderar Fiskarhedenvillan, mySafety, Pahlén och Semantix.

Nuvarande styrelseuppdrag

Kontaktuppgifter

Magnus Ressel

Partner

Magnus Ressel anställdes på Litorina 2008 och har dessförinnan arbetat på UBS Investment Bank i London inom corporate finance, där han framför allt arbetade med företagsförvärv, -försäljningar och börsintroduktioner. Magnus erfarenhet inkluderar publika och privata transaktioner på den nordiska marknaden. 

Magnus har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare styrelseuppdrag inkluderar Eton, Ocay och Pax. 

Nuvarande styrelseuppdrag

Kontaktuppgifter

Mattias Letmark

Director

Mattias Letmark anställdes på Litorina 2010. Dessförinnan arbetade han med corporate finance på J.P. Morgan i London med fokus på industriföretag i Europa och Mellanöstern. Mattias erfarenhet inkluderar rådgivning vid ett flertal transaktioner, såsom publika och privata företagsförvärv, avyttringar, börsintroduktioner och kapitalanskaffningar.

Mattias är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och civilingenjör i Teknisk Fysik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har också studerat vid Technische Universität Berlin och University of Florida.

Tidigare styrelseuppdrag inkluderar Sveba-Dahlén, Grolls och Cederroth (suppleant).

Nuvarande styrelseuppdrag

Kontaktuppgifter

Kristian Holmström

Director

Kristian Holmström anställdes på Litorina 2011. Dessförinnan jobbade Kristian inom corporate finance på Handelsbanken Capital Markets i Stockholm och Köpenhamn. Kristians erfarenhet inkluderar rådgivning vid transaktioner inom olika branscher på den nordiska marknaden, såsom publika och privata företagsförvärv, börsintroduktioner, försäljningar och sammanslagningar, samt kapitalanskaffningar.

Kristian har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Tidigare styrelseuppdrag inkluderar Textilia, Eton (suppleant) och Leos Lekland (suppleant).

Andreas Nyberg

Investment Manager

Andreas Nyberg anställdes på Litorina 2014. Innan Andreas började på Litorina arbetade han på Citigroup inom avdelningen Investment Banking och dessförinnan på KPMG Transaction & Restructuring, båda med bas i Stockholm. Andreas erfarenhet inkluderar rådgivning vid transaktioner inom olika branscher på den nordiska marknaden, såsom företagsförvärv, börsintroduktioner, försäljningar och sammanslagningar samt kapitalanskaffningar.

Andreas har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola och har även studerat vid National University of Singapore.

Tidigare styrelseuppdrag inkluderar XL Bygg Fresks (suppleant).  

Nuvarande styrelseuppdrag

Kontaktuppgifter

Björn Källén

Investment Manager

Björn Källén anställdes på Litorina 2015. Dessförinnan arbetade han inom Investment Banking-avdelningen på Morgan Stanley i London med rådgivning gentemot verkstads- och tjänstebolag. Björn har även tidigare arbetat för Danske Bank i Köpenhamn och Stockholm med obligationsemissioner inom avdelningen Debt Capital Markets. Tidigare rådgivnings- och transaktionserfarenhet innefattar företagsförvärv, börsintroduktioner, försäljningar samt kapitalanskaffningar.

Björn har en MSc i tillämpad ekonomi och finans från Copenhagen Business School i Köpenhamn och har även studerat vid University of North Carolina Kenan-Flagler Business School och The Chinese University of Hong Kong.

Tidigare styrelseuppdrag inkluderar Kungsängen (suppleant).

Nuvarande styrelseuppdrag

Kontaktuppgifter

Philip Shen

Associate

Philip Shen anställdes på Litorina 2018. Dessförinnan arbetade han som strategikonsult på Strategy& (tidigare Booz & Co.) där han fokuserade framförallt på kommersiell rådgivning vid företagsförvärv och försäljningar på den nordiska marknaden. Därutöver har Philip även erfarenhet från att hjälpa bolag att utveckla marknads-, produkt- och tillväxtstrategier och har internationella erfarenheter genom arbete i Norden, Mellanöstern och Asien.

Philip har en MSc i redovisning och finansiell styrning från Handelshögskolan i Stockholm och har även studerat vid University of Sydney i Australien.

Kontaktuppgifter

Theodor Groth

Associate

Theodor Groth anställdes på Litorina 2019. Dessförinnan arbetade Theodor inom Corporate Finance på EY. Theodors erfarenhet inkluderar rådgivning vid transaktioner inom olika branscher på den nordiska marknaden, såsom privata företagsförvärv, försäljningar och sammanslagningar, samt kapitalanskaffningar.

Theodor har en MSc i Business & Management från Handelshögskolan i Stockholm.

Kontaktuppgifter

Alexander Real

Associate

Alexander Real anställdes på Litorina 2019. Innan det jobbade han inom investment banking på Rothschild i London med fokus på aktiemarknadstransaktioner och dessförinnan på SEB Corporate Finance i Stockholm. Alexander har erfarenhet från transaktioner inom olika branscher, såsom förvärv, börsintroduktioner, avyttringar, samt kapitalanskaffningar.

Alexander har en BSc i Business and Economics från Handelshögskolan i Stockholm.

Kontaktuppgifter

Elin Bäckman

Associate

Kontaktuppgifter

Thirza Hamrin

CFO

Kontaktuppgifter

Helena Sundgren

Office Manager

Kontaktuppgifter